Black and White

Nikon D600   Tamron 90mm   f/3.2   1/200   ISO-400


Nikon D600   Sigma Art 35mm   f/3,5   1/200   ISO-200

Nikon D600   Sigma Art 35mm   f/3,5   1/200   ISO-200

0 Kommentare: